INVITATION FOR SEALED BID

निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी सूचना !!!

हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोट स्थित होटल एलिस द वण्डर ईन लिमिटेड को दोस्रो तलाको अन्दाजी ३५०० वर्ग फिट जतिको ढलान कार्य र सोही होटेल को करिब १६५ फिट को रेलिङ्ग को काम घटाघट बाट गराउनु परेको हुदा इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्र र आ। व। ०७७/०७८  सम्मको कर चुक्ता को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संग्लग्न राखी आफुले कबुल गरेको रकम अंक र अक्षरमा प्रष्ट देखिने गरि र काम सम्पन्न गर्ने समयावधि समेत उल्लेख गरि यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र तलको ठेगानामा सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

INVITATION FOR SEALED BID

Hotel Alice The Wonder Inn Ltd. invites sealed bids from interested and qualified contractors for carrying out-exterior roof (approx. 3500 square feet) and railing (approx. 165 feet) work for our hotel in Simkot, Humla. Please submit a copy of the company registration, tax clearance documents (until the fiscal year 2077/78), fixed-cost bid amount (clearly stated in both number and words), and project completion timeline within 15 days of this notice to the address below.

Hotel Alice The Wonder Inn Ltd.

Second Floor, Krishna Tower, New-Baneshwor, Kathmandu

Tel.no.: 01- 4786099, 9802327061,9841691309, 9861929637

Email: hotelaliceinn@gmail.com

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top